Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Hormoon dat door de nieren wordt geproduceerd. Werkt in op het beenmerg wat de productie van rode bloedcellen stimuleert. Bij een lage zuurstofconcentratie in het bloed gaan de nieren extra epo produceren. Als dit hormoon zet bloedstamcellen in het beenmerg aan om meer rode bloedcellen te produceren. Door deze extra hoeveelheid rode bloedcellen kan het zuurstoftransport in het bloed toenemen.

 

YTlogoenmooienaam