Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een Ecoloog onderzoekt de relaties of invloeden tussen planten, dieren en de mens in een bepaald gebied. Een ecoloog kan een studie doen naar het individu, maar ook naar populaties, levensgemeenschappen, ecosystemen of biosfeer. Door onderzoek kunnen ecologische vraagstukken worden beantwoord, zoals waarom een bepaalde diersoort in een gebied goed gedijt of juist niet.

Ecoloog