Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een ecosysteem is een stukje milieu met typerende organismen en een typerend milieu. In een ecosysteem staan de populaties en de hoeveelheid individuen per populatie min of meer vast. Ecologische verstoringen zijn invloeden van buiten het ecosysteem die de evenwichten in het ecosysteem verstoren. Die invloed hebben op de hoeveelheid soorten en individuen in het ecosysteem. Ecologische verstoringen kunnen van biotische aard zijn (brulkikker of halsbandparkiet) of van abiotische aard zijn.

Ecologische verstoringen