Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een bloedstollingseiwit in het bloedplasma dat een belangrijke rol speelt bij de normale wondgenezing en bloedstolling. Fibrine komt als inactief en oplosbaar fibrinogeen voor in de bloedsomloop. Als er een wond ontstaat dan wordt onder invloed van een cascade van reacties in het bloed protrombine omgezet in trombine. Het trombine zorgt er uiteindelijk voor dat het inactieve, en oplosbare fibrinogeen omgezet wordt in het actieve fibrine. Fibrine is een draadvormig eiwit dat de wond dicht tegen bloedverlies doordat er bloedcellen achter blijven hangen en doordat fibrine de wond samentrekt.