Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Restanten van organische verbindingen van planten en dieren die onder grote druk en lange tijd zijn ontstaan. Fossiele brandstoffen zijn koolstofreservoirs, waarin tussen de koolstofatomen nog veel (zonne)-energie ligt opgeslagen. Worden deze fossiele brandstoffen verbrand, dan komt de opgeslagen (zonne)-energie vrij. Ook komen bij verbranding koolstofdioxidemoleculen en water vrij.