Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Organismen (planten) die in staat zijn tot opbouw van eigen organisch materiaal uit anorganisch materiaal, dankzij zonlicht (fotosynthese). Foto-autotrofe organismen halen anorganische stoffen zoals koolstofdioxide, en water uit het milieu, en zetten deze anorganische stoffen met behulp van zonlicht in hun bladgroenkorrels om in organisch glucose.