Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

 

Een speciaal type zintuigcel dat aanwezig is in het netvlies en in staat is om licht om te zetten in zenuwimpulsen. In het netvlies zitten staafjes en kegeltjes. De staafjes gebruik je ’s nachts. De kegeltjes overdags. De staafjes hebben een lage prikkeldrempel voor licht, de kegeltjes hebben een hoge prikkeldrempel voor licht. Met de staafjes zie je grijstinten, met de kegeltjes kleur.