Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De plant produceert in de zon met water en koolstof glucose. Een deel van deze glucose gebruikt de plant voor alle metabole processen. Niet-gebruikt glucose wordt opgeslagen in de vorm van zetmeel. Wat de plant na dissimilatie van glucose overhoudt voor opslag in de vorm van zetmeel is de nettoproductie.