Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

De snelheid waarmee glucose wordt gevormd en zuurstof ontstaat bij fotosynthese. Afhankelijk van de temperatuur en of er beperkende factoren zijn. In de fotosynthese kunnen licht, water en koolstofdioxide de beperkende factoren zijn die de snelheid van de fotosynthese nadelig kunnen beïnvloeden.