Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Een zoutoplossing met een osmotische waarde gelijk aan de osmotische waarde van het bloedplasma (0,9% NaCl).