Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Faciliteren is een term uit de ecologie. Faciliteren betekent volgens het woordenboek: datgene wat nodig is beschikbaar maken. Organismen in een ecosysteem kunnen elkaar onbewust faciliteren. Door faciliteren kan een dier of een populatie dieren het leven van een ander organisme in dezelfde leefomgeving wat gemakkelijker maken. Faciliteren zou je kunnen zien als een vorm van commensalisme: het ene organisme heeft baat van de relatie, terwijl het andere organisme geen voordeel of nadeel ondervindt van de relatie.

Faciliteren