Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Als tijdens de replicatie één nucleotide uit het DNA wordt verwijderd of er één nucleotide teveel aan wordt toegevoegd heeft dat tijdens de eiwitsynthese een frameshift tot gevolg. Het ribosoom leest het m-RNA af per drie letters tegelijk. Per codon. Door een frameshift veranderd het leesraam voor het ribosoom. Waardoor het ribosoom niet de juiste aminozuren aaneen rijgt. Er ontstaat dan altijd een niet werkend eiwit.

frameshift