Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Brandstoffen afkomstig van dode organismen. Voorbeelden van biobrandstoffen zijn: hout en mest. In tegenstelling tot de fossiele brandstoffen hebben biobrandstoffen geen negatief effect op het versterkte broeikaseffect, omdat CO2 dat vrijkomt bij de verbranding eerder door de organismen is vastgelegd in organische stof. Door het gebruik van biobrandstof komt er geen "nieuw" CO2 in de koolstofkringloop