Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

 De wetenschap die de chemische processen van het leven op moleculair niveau bestudeert. In de biochemie bestudeer je biologische processen op scheikundig niveau.