Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Bacteriën zijn eencellig prokaryoot. Hebben geen celkern en functioneren in het ecosysteem als reducent. In de rol van reducent zetten bacteriën organische stoffen om in anorganische stoffen.