Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Soortspecifiek gedrag dat bij onderlinge communicatie een signaalfunctie heeft en bij veel diersoorten vooraf gaat aan de voortplanting. Baltsgedrag bestaat uit geritualiseerde handelingen. Balts is de algemene naam voor een speciaal gedrag bij dieren, bedoeld om partners aan te trekken en over te halen tot de paring.