Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Het verspreiden van organische of anorganische stoffen over grond ten behoeve van planten de plantengroei. Mest kan anorganische stof zijn of organische stof (mest). Door de reducenten wordt de organische mest afgebroken tot anorganische stoffen (mineralen). De planten nemen deze mineralen op voor de groei.