Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Gifstoffen die bedoeld zijn om ziekten en plagen te bestrijden. Chemische bestrijdingsmiddelen kunnen selectief of niet-selectief zijn, biologisch afbreekbaar of niet-biologisch afbreekbaar.