Begrippenlijsten

In deze lijst kun je alle begrippen vinden die voor het eindexamen relevant zijn. Alle begrippen zijn voorzien van een illustratie.

 

Membraan dat de eicel afsluit nadat deze bevrucht is door één zaadcel. Hierdoor kunnen andere zaadcellen niet meer bij de eicel komen.