Planten

In dit thema leer je hoe uit een zaad een plantje ontstaat en hoe het fotosyntheseproces in de planten verloopt.

 

Stengels

Stengels zijn belangrijk voor de boom of kruidachtige plant. Door de stengels lopen de vaatbundels van wortel naar de bladeren. Door deze vaatbundels vervoert de plant water van de wortels naar de bladeren en glucose van de bladeren naar de wortels. In de stengels zijn de vaatbundels niet te zien. In de bladeren echter wel. Dan noemen we het de nerven van het blad.  Als je een stam van een boom bekijkt, dan kan je de vaatbundels nog als jaarringen zien liggen.

Jaarringen2

Jaarringen bestaan uit lichte banden en uit donkere banden. De lichte banden worden veroorzaakt door grote vaatbundels die de plant maakt als er veel stoffentransport nodig is. In het voorjaar dus. De donkere banden worden veroorzaakt door kleinere vaatbundels. Deze vaatbundels worden door de plant gemaakt in periodes dat er niet zo snel meer wordt gegroeid. In periodes waarin het vaak langer droog is. De donkere banden zijn dus het in de zomer geproduceerde hout. In de herfst en winter is er geen groei. De plant heeft immers geen bladeren meer en kan dus geen glucose (voedsel) maken en dus ook niet meer groeien.

jaarringen 

Ahornsiroop

Planten transporteren water met opgeloste stoffen door de vaatbundels heen. Vroeg in het voorjaar gaat de boom glucose vanuit de wortels naar de knoppen vervoeren. De bloemknoppen en de bladknoppen kunnen deze glucose dan gebruiken om uit te lopen tot bloem of blad. In het vroege voorjaar is het leuk deze sapstroom af te tappen van de boom. Dat aftappen van deze sapstroom gaat vooral goed bij de esdoorn (ahorn). De sapstroom van de esdoorn door de houtvaten van de boom bevat dan extreem veel suiker. Binnen vierentwintig uur kan je uit een klein gaatje makkelijk anderhalve liter ahornsap tappen. Als je dit sap dan langzaam indikt op het gas in een pan kan je daar ahornsiroop van maken. In onderstaande video zie je hoe dat in zijn werk gaat.

Bladskelet

De vaatbundels uit de stengels lopen natuurlijk ook door in de bladeren. In de meeste bladeren kan je deze vaatbundels en de vertakkingen ervan goed zien. Als in de herfst de bladeren vallen en de bladmoes wegrot, blijft het bladskelet over.

vaatbundelsinstengelenblad