Vaardigheden

Biologie is een vak waarin niet alleen kennis belangrijk is maar ook onderzoeksvaardigheden. Van microscopie tot onderzoek aan het lichaam: het is allemaal onderdeel van de biologie!

 

De boomalg is een eencellige plant bestaande uit een ronde met chloroplasten gevulde cel. De alg plant zich voort door middel van celdeling. Hierbij deelt de cel zich in tweeën waarna de nieuwe cellen zich opnieuw delen. Hierdoor ontstaan 4 cellen welke na de deling nog enige tijd bij elkaar blijven. De alg leeft van water en koolstofdioxide die door middel van fotosynthese omgezet worden naar glucose. Boomalg groeit op de schors van bomen en geven de boom zijn groene uitstraling. De "groene aanslag" is niet overal op de bomen te vinden. Meestal leeft de boomalg slechts aan de westkant van de boom. Deze kant van de boom wordt door de overheersende westenwind het meest nat bij een regenbui. Om op de schors van een boom te kunnen leven hebben ook ééncellige planten water, koolstofdioxide en zonlicht nodig.

 Boomalg

Werkwijze:

1. Maak een preparaat van de boomalg
2. Je maakt een schematische tekening van de boomalg bij een vergroting van 400x
3. Je tekening bevat één niet gedeelde alg, één alg die door deling uit twee “dochteralgen” bestaat en één alg in het viercellige stadium.
4. Benoem (indien zichtbaar):
                • Celwand
                • Cytoplasma
                • Bladgroenkorrels