Vaardigheden

Biologie is een vak waarin niet alleen kennis belangrijk is maar ook onderzoeksvaardigheden. Van microscopie tot onderzoek aan het lichaam: het is allemaal onderdeel van de biologie!

 

Oogenese en spermatogenese

In deze weefselleerles ga je bekijken hoe de gameten eruit zien en hoe deze zich ontwikkelen in het voortplantingsstelsel van de vrouw en de man. Meer informatie over de oogenese en de spermatogenese is te vinden op biologielessen bij voortplantingsstelsels.

Voordat je je gaat verdiepen in de natuurgetrouwe weergaves van de ontwikkelingen van de eicel (oogenese) en de ontwikkeling van de zaadcellen (spermatogenese) is het verstandig om je eerst even te oriënteren op schematische weergaven van de ontwikkeling van eicel en zaadcel. Bij bestudering van de verborgen afbeelding krijg je een goed beeld van de locatie en de vorm van de te tekenen cellen. De verborgen afbeelding geeft ook informatie over de meiotische delingen die de cellen hebben ondergaan. Ga daarna pas verder met de rest van de les.

Ovariumoverzicht

Tik hier voor begeleidende tekst bij illustratie 19.1

Ovarium1deelvergroting

Tik hier voor begeleidende tekst bij illustratie 19-2

Ovarium2deelvergroting

 Tik hier voor begeleidende tekst bij illustratie 19-3

Spermatogenesedeelvergroting1

 Tik hier voor begeleidende tekst bij illustratie 18-3

Spermatogenesedeelvergroting2jpg

Tik hier voor begeleidende tekst bij illustratie 18-4

Voordat je kan beginnen met het tekenen van de verschillende ontwikkelingsstadia is het belangrijk eerst onderstaand werkblad te downloaden en goed vooraf te bestuderen. Tekenen en studeren gaat niet goed samen. Zorg dus voor een gedegen voorbereiding.

Download hieronder het werkblad oogenese en spermatogenese.

dlwerkblad3